Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Novetats - Publicacions

Bones pràctiques en l’acció social

“Bones Pràctiques en l’acció social”

“Bones Pràctiques en l’acció social” conté quatre bones pràctiques d’accions que desenvolupa Plataforma Educativa per a la millora de les persones i els col·lectius que atenem, serveis i programes que potencien la seva autonomia, que ofereixen una atenció més especialitzada i que cerquen potenciar al màxim la seva inclusió i participació social.

En les properes pàgines us endinsareu en les històries, algunes de llarg recorregut, de serveis com el de promoció a l’autonomia i l’emancipació de joves tutelats i extutelats, o el projecte de suport a l’autonomia i a la pròpia llar, serveis que es focalitzen en els suports que els i les joves i les persones amb discapacitat intel·lectual necessiten per potenciar la seva autonomia i emancipar-se, afrontant processos vitals de creixement personal.

(…) Les quatre bones pràctiques destil·len en bona part l’esperit de Plataforma Educativa, en la seva visió de “dissenyar, crear i desenvolupar equips professionals, programes i serveis que millorin la qualitat de vida de la persona i de col·lectius en situació d’exclusió social i/o risc de patir-ne.”

Roger Casero i Gumbau
Patró de Fundació Plataforma Educativa

Llegendes de Mas Ritort

AUTORS Plataforma Educativa amb la col·laboració de Daniel Fierro

EDICIÓ abril de 2019

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Fundació Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Impremta Pagès, Anglès

DIPÒSIT LEGAL DL GI 651-2019