Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Novetats - Publicacions

Emocions i sentiments en l’acolliment familiar

“Fem gran l’acolliment: garantim els drets dels infants a viure en família”

Compromís social, acompanyament, comprensió i estima.

Aquestes són algunes de les moltes paraules que defineixen l’acolliment familiar, la mesura de protecció a la infància que, segons la Convenció del Dret de l’Infant i la llei 14/2010 de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, té preferència respecte l’acolliment residencial.

Actualment a Catalunya hi ha 600 famílies d’acollida, en les quals hi viuen 1000 infants. Però Catalunya encara necessita moltes més famílies que vulguin acollir, especialment a grups de germans i infants amb malalties, diversitat funcional o un volum important de visites amb la seva família d’origen.

De fet, només en la franja d’edat 0-6 anys, etapa clau en el desenvolupament d’un infant, hi ha un centenar de nens i nenes amb aquestes característiques pendents d’una família.

Per aquest motiu l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) va elaborar durant l’any 2016 un pla estratègic de promoció de l’acolliment familiar fonamentat en tres eixos: la millora del sistema, el suport a les famílies i la promoció de la cultura de l’acolliment.

Totes aquestes accions es van dissenyar i s’estan duent a terme de la mà de tots els agents implicats, amb les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF) i les famílies d’acollida al capdavant.

El primer pas cap a una societat més acollidora recau en donar a conèixer aquesta mesura de protecció, en fer-la present dins la societat. I publicacions com la que teniu a les mans ens ajuden a avançar en la difusió de la cultura de l’acolliment familiar a casa nostra.

Gràcies, junts garantim el dret dels infants a viure en família, junts #femgranlacolliment!

Agnès Russiñol i Amat
Directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)

AUTORS Plataforma Educativa amb la col·laboració de Daniel Fierro

EDICIÓ abril de 2018

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Fundació Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Impremta Pagès, Anglès

DIPÒSIT LEGAL DL GI 649-2018