Educational Platform
Work with us

Utopia Foundation

Sustainable human development

The Utopia Foundation was born from the collaboration in international cooperation projects between Catalonia and Guatemala and its mission is to defend human rights and promote sustainable human development through creativity, culture and innovation as drivers of change. After 12 years, the Utopia Foundation not only works in Guatemala but has expanded its radius of action in Morocco and Senegal, working with the participation of the beneficiaries and the communities of origin.

MEET UTOPIA FOUNDATION
 • Qui som
 • Missió i valors
 • Patronat
 • Organigrama
 • Política i Objectius de Qualitat
 • Comptes anuals
 • Contractes i Administració
 • Memòria Anual
 • Estratègia EPD
 • Igualtat i Participació

Nosaltres

Aquest iniciativa neix de persones sensibilitzades amb la situació de desigualtat social i econòmica en què viuen moltes persones, tant a Catalunya com a molts països de la resta del món.

Des de Fundació Utopia desenvolupem programes i projectes de cooperació Sud-Nord/Nord-Sud, per unir esforços i posar el nostre gra de sorra per tal de canviar una realitat econòmica i social insostenible i injusta en la que ens trobem. La tasca no és possible si no comptem amb ciutadans com tu, siguis d’on siguis, que vulgui formar part, en la mesura de les seves possibilitats, d’una entitat petita però que mou a molta gent.

Entitats-UtopiaBsF-05

Missió i valors

L’objectiu de Fundació Utopia és Potenciar una societat oberta, incloent i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del desenvolupament integral a partir de la complementarietat entre agents i organitzacions.

La nostra estratègia consisteix en la detecció, potenciació i rèplica de bones pràctiques en l’àmbit de la cultura i el desenvolupament humà sostenible, exercint de facilitador de les aliances entre organitzacions i experiències, aprofitant les sinergies i treballant per la optimització i la gestió responsable orientades a la millora de la qualitat de vida de les persones.

L’acció deFundació Utopia segueix 4 línies d’actuació:

 • Recolzar a organitzacions socials en la recerca d’aliats estratègics, finançament, auditories, i aplicació del control de qualitat en els seus projectes socials i culturals.
 • Sensibilitzar a la ciutadania en pro de la participació i el desenvolupament humà sostenible.
 • Observar, investigar i realitzar estudis i publicacions enfocats a l’ús de la creativitat i la innovació com a motors de transformació i canvi social.
 • Facilitar el disseny i execució de programes i projectes socioculturals per la població més desfavorida, promovent el recull i la presentació de noves pràctiques.

Patronat de la Fundació Utopia

Presidència:
Romà Boulé

Vicepresidència 1a
Albert Rosa

Vicepresidència 2a
Ot Pi

Secretaria:
Pilar Bosch

Vocals:
Jordi Pascual
Òscar Boulé

Política de Qualitat

Un dels objectius de Fundació Utopia és gestionar amb criteris de qualitat, respecte al Medi Ambient i seguint el nostre codi ètic, per tal de garantir l’assoliment dels objectius, així com la funcionalitat dels diferents comitès i l’operativitat.

Si vols conèixer més i millor la política de qualitat pots consultar:

Comptes anuals (CCAA) i Auditories

CCAA i Auditoria 2020 Fundació Utopia (pdf; 33 pàg. 1,8 MB)

CCAA i Auditoria 2019 Fundació Utopia (pdf; 34 pàg. 6,6 MB)

CCAA i Auditoria 2018 Fundació Utopia (pdf; 31 pàg. 5,3 MB)

CCAA i Auditoria 2017 Fundació Utopia (pdf; 34 pàg. 6 MB)

CCAA i Auditoria 2016 Fundació Utopia-BsF (pdf; 31 pàg. 3,4 MB)

Contractes amb l’Administració, Subvencions i convenis de col·laboració

Aquesta informació s’extreu dels punts 14 i 15 de l’Auditoria de l’any en curs

Contractes i Subvencions 2020 (pdf; 2 pàg. 100 KB)

Contractes i Subvencions 2019 (pdf; 2 pàg. 450 KB)

Contractes i Subvencions 2018 (pdf; 3 pàg. 600 KB)

Contractes i Subvencions 2017 (pdf; 3 pàg. 630 KB)

Contractes i Subvencions 2016 (pdf; 3 pàg. 2,7 MB)

Estratègia Educació Pel Desenvolupament

La visió i la manera d’entendre l’Educació pel Desenvolupament de Fundació Utopia és fruit del debat on han participat diversos professionals de l’organització, i del treball que l’agrupació d’entitats Plataforma Educativa realitza en l’àmbit de la cooperació internacional des de l’any 2006.

Be Action yourself

Accionat is the empowerment of citizen participation, and personal involvement on a small scale, because we consider that it can produce major changes. We want to act locally to influence globally.

Purposes of Acciona’t

 • Create dynamics for the promotion of social and community action in the neighbourhoods, towns and cities where social projects are developed;
 • Defend the guarantee of application of human rights in the territories where we act.
 • Acciona’t is SER to stop being: to make it easier for any citizen to be a shareholder and assume their role as a social transformer.
 • Acciona’t manages volunteer work and promotes relations between social entities in the territory.