Plataforma Educativa
Trabaja con nosotros

Accionate

Participación y voluntariado

Accionado es la potenciación de la participación ciudadana, y la implicación personal en pequeña escala, porque consideramos que puede producir grandes cambios. Queremos actuar localmente para influir globalmente.

 • Qui som
 • Missió i valors
 • Objectiu i finalitat
 • Persones voluntàries
 • Patronat
 • Organigrama
 • Política i objectius de qualitat

L’any 2008, neix l’Associació de voluntariat Acciona’t – ciutadania compromesa.

Aquesta entitat neix per donar nom, visibilitat i un marc legal i cobertura a totes aquelles persones que de forma voluntària col·laboren en les iniciatives i servesis que ofereixen les entitats del grup Plataforma Educativa, les quals, amb valors comuns dediquen els seus esforços a l’atenció de persones en situació de vulnerabilitat o risc de partir-ne en totes les seves vessants.

La creació d’aquesta associació exclusiva de voluntariat ha anat creixent i evolucionant al llarg del temps, i ho ha fet amb la idea inicial ben ferma: promoure el voluntariat, en diferents temàtiques, per tal d’esdevenir un referent per a la resta d’entitats que es dediquen al voluntariat i ser impulsors i inspiradors de propostes voluntàries i projectes en aquest àmbit.

Missió
L’associació és un marc on els ciutadans i les ciutadanes de manera activa, dinàmica i creativa poden proposar, gestionar i liderar accions de sensibilització, participació i implicació a la seva comunitat i a la resta de països on tenim presència.


Visió
La visió d’Acciona’t és:

 • Potenciar la participació ciutadana i la implicació personal a petita escala, ja que considerem que pot produir grans canvis: volem actuar localment per influir globalment.
 • Les iniciatives, idees, creativitat, motivació i entusiasme ha de trobar un espai on créixer i desenvolupar-se.

Objectiu general
Promoure una xarxa ciutadana que promogui la interrelació entre col·lectius vulnerables i la societat en general, essent motor del canvi i transformació social a partir de la realitat que es troben.


Finalitats d’Acciona’t

 • Crear dinàmiques de promoció de l’acció social i comunitària en els barris, pobles i ciutats on es desenvolupen projecte social;
 • Defensar la garantia d’aplicació dels drets humans en els territoris on actuem.
 • Acciona’t és SER per deixar de SER: facilitar que qualsevol ciutadà o ciutadana sigui accionadora i assumeixi el seu rol de transformadora social.
 • L’entitat Acciona’t gestiona el treball de voluntariat i promou relacions entre entitats socials del territori.

Les persones voluntàries són la ciutadania, persones compromeses que, a partir de 16 anys, de manera anònima i posant el seu gra de sorra quotidià, creuen en la tasca social de les organitzacions i volen col·laborar en els projectes que desenvolupa vers les persones més desfavorides.

Són voluntàries aquelles persones dels nostres barris i ciutats a Catalunya, que destinen una part del seu temps a desenvolupar iniciatives en pro de l’acció social,  també són professionals de les entitats socials que potencien activitats extraordinàries i dediquen part del seu temps lliure en benefici dels col·lectius beneficiaris.

Acciona’t és la societat en general que fa els seus projectes sentint-los com una part important de la seva comunitat: són totes aquelles persones que creuen possible que les idees positives i el canvi poden fer-se visibles i implementar-se.

Vols formar-ne part?
Escriu-nos a: oficinatecnica@accionat.org

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Política de Qualitat

Un dels objectius del grup Plataforma Educativa és gestionar amb criteris de qualitat, respecte al Medi Ambient i seguint el nostre codi ètic, per tal de garantir l’assoliment dels objectius, així com la funcionalitat dels diferents comitès i l’operativitat.

Si vols conèixer més i millor la política de qualitat pots consultar:

Idaria – Cooperativa de Inserción Laboral: trabajo asociado e inserción laboral

Idària es una cooperativa de trabajo asociado y de inserción laboral sin ánimo de lucro con el fin de intervenir en la situación socioeconómica local.

Contempla desde sus estatutos la voluntad inicial de ser empresa de inserción ofreciendo una amplia y variada carta de servicios, vinculados a la economía verde y circular. Tiene como objetivo la inclusión laboral de personas con situación de exclusión social.

Fundación Acción Social Infancia (FASI): Atención a la infancia y a la familia

La Fundación Acción Social Infancia es una organización del sector de los servicios a las personas con vocación de impulsar, por medio de la intervención familiar, proyectos innovadores en la atención a la infancia en riesgo de Cataluña.

Colaboraciones

Plataforma Educativa participa en redes de ámbito local, nacional e internacional para promover la innovación, la colaboración y el intercambio de experiencias en el ámbito social y educativo.

Algunas de las redes en las que colabora y forma parte activa son las siguientes:

Redes catalanas
Redes Españolas
Redes Internacionales