Plataforma Educativa
Trabaja con nosotros

Fundación Utopía

Desarrollo humano sostenible

La Fundación Utopía nació de la colaboración en proyectos de cooperación internacional entre Cataluña y Guatemala y tiene como misión la defensa de los derechos humanos y la potenciación del desarrollo humano sostenible a través de la creatividad, la cultura y la innovación como motores de cambio. Después de 12 años, la Fundación Utopía no solo trabaja en Guatemala sino que ha ampliado su radio de acción en Marruecos y Senegal, trabajando con la participación de las personas beneficiarias y las comunidades de origen.

CONTACTA CON FUNDACIÓ UTOPIA
 • Qui som
 • Missió i valors
 • Patronat
 • Organigrama
 • Política i Objectius de Qualitat
 • Comptes anuals
 • Contractes i Administració
 • Memòria Anual
 • Estratègia EPD
 • Igualtat i Participació

Nosaltres

Aquest iniciativa neix de persones sensibilitzades amb la situació de desigualtat social i econòmica en què viuen moltes persones, tant a Catalunya com a molts països de la resta del món.

Des de Fundació Utopia desenvolupem programes i projectes de cooperació Sud-Nord/Nord-Sud, per unir esforços i posar el nostre gra de sorra per tal de canviar una realitat econòmica i social insostenible i injusta en la que ens trobem. La tasca no és possible si no comptem amb ciutadans com tu, siguis d’on siguis, que vulgui formar part, en la mesura de les seves possibilitats, d’una entitat petita però que mou a molta gent.

Entitats-UtopiaBsF-05

Missió i valors

L’objectiu de Fundació Utopia és Potenciar una societat oberta, incloent i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del desenvolupament integral a partir de la complementarietat entre agents i organitzacions.

La nostra estratègia consisteix en la detecció, potenciació i rèplica de bones pràctiques en l’àmbit de la cultura i el desenvolupament humà sostenible, exercint de facilitador de les aliances entre organitzacions i experiències, aprofitant les sinergies i treballant per la optimització i la gestió responsable orientades a la millora de la qualitat de vida de les persones.

L’acció deFundació Utopia segueix 4 línies d’actuació:

 • Recolzar a organitzacions socials en la recerca d’aliats estratègics, finançament, auditories, i aplicació del control de qualitat en els seus projectes socials i culturals.
 • Sensibilitzar a la ciutadania en pro de la participació i el desenvolupament humà sostenible.
 • Observar, investigar i realitzar estudis i publicacions enfocats a l’ús de la creativitat i la innovació com a motors de transformació i canvi social.
 • Facilitar el disseny i execució de programes i projectes socioculturals per la població més desfavorida, promovent el recull i la presentació de noves pràctiques.

Patronat de la Fundació Utopia

Presidència:
Romà Boulé

Vicepresidència 1a
Albert Rosa

Vicepresidència 2a
Ot Pi

Secretaria:
Pilar Bosch

Vocals:
Jordi Pascual
Òscar Boulé

Política de Qualitat

Un dels objectius de Fundació Utopia és gestionar amb criteris de qualitat, respecte al Medi Ambient i seguint el nostre codi ètic, per tal de garantir l’assoliment dels objectius, així com la funcionalitat dels diferents comitès i l’operativitat.

Si vols conèixer més i millor la política de qualitat pots consultar:

Comptes anuals (CCAA) i Auditories

CCAA i Auditoria 2020 Fundació Utopia (pdf; 33 pàg. 1,8 MB)

CCAA i Auditoria 2019 Fundació Utopia (pdf; 34 pàg. 6,6 MB)

CCAA i Auditoria 2018 Fundació Utopia (pdf; 31 pàg. 5,3 MB)

CCAA i Auditoria 2017 Fundació Utopia (pdf; 34 pàg. 6 MB)

CCAA i Auditoria 2016 Fundació Utopia-BsF (pdf; 31 pàg. 3,4 MB)

Contractes amb l’Administració, Subvencions i convenis de col·laboració

Aquesta informació s’extreu dels punts 14 i 15 de l’Auditoria de l’any en curs

Contractes i Subvencions 2020 (pdf; 2 pàg. 100 KB)

Contractes i Subvencions 2019 (pdf; 2 pàg. 450 KB)

Contractes i Subvencions 2018 (pdf; 3 pàg. 600 KB)

Contractes i Subvencions 2017 (pdf; 3 pàg. 630 KB)

Contractes i Subvencions 2016 (pdf; 3 pàg. 2,7 MB)

Estratègia Educació Pel Desenvolupament

La visió i la manera d’entendre l’Educació pel Desenvolupament de Fundació Utopia és fruit del debat on han participat diversos professionals de l’organització, i del treball que l’agrupació d’entitats Plataforma Educativa realitza en l’àmbit de la cooperació internacional des de l’any 2006.

Sigues Acciona't

Accionado es la potenciación de la participación ciudadana, y la implicación personal en pequeña escala, porque consideramos que puede producir grandes cambios. Queremos actuar localmente para influir globalmente.

Finalidades de Acciona’t

 • Crear dinámicas de promoción de la acción social y comunitaria en los barrios, pueblos y ciudades donde se desarrollan proyecto social;
 • Defender la garantía de aplicación de los derechos humanos en los territorios donde actuamos.
 • Accionate es SER para dejar de SER: facilitar que cualquier ciudadano o ciudadana sea accionadora y asuma su rol de transformadora social.
 • La entidad Acciona’t gestiona el trabajo de voluntariado y promueve relaciones entre entidades sociales del territorio.