Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Novetats - Publicacions

Mirant cap a Europa. Formant part de projectes europeus

“Per què aquest llibre?”

Vivim en una societat global i canviant, on en cada moment i per diferents canals, sobretot els audiovisuals, les xarxes socials i les plataformes digitals, ens arriben informacions, coneixements i estímuls d’arreu del món. No obstant, la participació de l’entitat i del professional en un programa europeu, en un projecte transnacional, significa un intercanvi a nivell territorial, en el que es fa necessari trepitjar el terreny, sentir l’emoció amb la que la contrapart ens acosta a la seva experiència, a una manera de fer i d’enfocar una realitat compartida.

Enguany, us volem presentar un seguit d’experiències de les que d’una manera o altra els i les professionals de Plataforma Educativa hi han participat. Experiències d’intercanvi professional. Un intercanvi que, d’una banda, promou el creixement professional a partir de les noves competències adquirides i en conseqüència, la configuració d’equips de treball també més competents.

De l’altra, es promou la gestió i la transferència de coneixements, de metodologies, de bones pràctiques, la recerca de continguts,  l’anàlisi així com arribar a conclusions entre les contraparts. Però sobretot, l’aprenentatge i coneixements que una vegada incorporats com a metodologia de l’entitat o del propi servei, tenen un impacte més o menys significatiu vers la millora de la praxis educativa i en el desenvolupament de la intervenció professional en l’acompanyament als processos de les persones que atenem en el dia a dia.

Plataforma Educativa vol que siguin els propis professionals qui de primera veu ens comparteixin l’experiència viscuda, els aprenentatges fets, les relacions que s’han anat teixint amb els altres professionals, i a més a més, promoure la participació i motivar a la resta de companys a participar en els programes europeus.

En definitiva, aquesta publicació pretén ser un instrument útil que serveixi per conèixer els projectes en els que l’entitat ha participat i està participant, les entitats amb les que cooperem i les persones que de manera efectiva es beneficien d’aquesta col·laboració, i al mateix temps, té la finalitat de difondre allò que s’està fent i que està funcionant en el nostre territori i arreu d’Europa.

A més a més, el recull de les experiències innovadores i bones pràctiques, vol ser també un instrument de reflexió i guia perquè els i les  professionals i entitats puguin disposar d’aquest bagatge, les eines, les bones pràctiques, les recomanacions,… que ens hem endut en cada intercanvi, projecte o programa i en puguem disposar per al disseny i implantació de nous programes i/o en els que ja estem desenvolupant.

La innovació que és una peça clau d’estratègia de les organitzacions i és en aquest sentit que l’entitat avança amb la implantació de bones pràctiques i projectes innovadors amb l’objectiu d’afrontar millor les necessitats emergents i els reptes futurs.

Fins aquí el perquè d’aquesta publicació, una publicació que esperem que desperti l’interès del lector a voler saber-ne més, una publicació que vol compartir unes experiències de col·laboració i intercanvi entre professionals i entitats de diferents països, i de posar sobre la taula i ensenyar “el com ho fem” per endur-nos i aprendre el “com ho podem fer” també!

Anna Suñer Damon
Presidenta de Fundació Plataforma Educativa

AUTORS Plataforma Educativa amb la col·laboració de Daniel Fierro

EDICIÓ març 2017

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Fundació Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Impremta Pagès, Anglès

DIPÒSIT LEGAL D.L GI-614-2017

Articles relacionats