Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Plataforma Educativa - Publicacions

Els projectes d’inserció sociolaboral com a model d’inclusió i de transició a la vida adulta

“Els projectes d’inserció sociolaboral com a model d’inclusió i de transició a la vida adulta”

Un servei d’atenció a les necessitats dels i les joves per dur a terme una transició reeixida cap a l’emancipació i l’autodeterminació.

El servei d’acompanyament cap a la vida adulta constituït a partir de la UTE de les fundacions Mercè Fontanilles i Fundació Resilis dona resposta a la urgent necessitat de serveis davant l’augment sostingut de la població migrada al nostre país. El Projecte d’Inserció Laboral constitueix un model d’atenció enriquit per diversos elements teòrics i metodològics d’àrees d’especialització en els diversos àmbit que contempla i basat en les bones pràctiques; sent així adequat per atendre no només al col·lectiu de joves sense referents al nostre territori, sinó per altres tipologies de jovent, fins i tot donant pistes a qualsevol persona que faci tasca mentora, d’acompanyament, d’acolliment, experta o amb rols parentals pel foment de l’emancipació.

L’atenció a les necessitats residencials, de cura, formatives i d’inserció social i laboral de les persones ateses es basa en el coneixement tingut sobre les característiques del desenvolupament corresponent a les edats del jovent que transita de l’adolescència cap a l’estat adult, i de diversos marcs constructivistes en la pràctica educativa, pel foment de motivació, l’autonomia, l’autogestió dels recursos interns i externs i l’autodeterminació que caracteritza la vida adulta.

El Projecte d’Inserció Laboral Mercè Fontanilles—Resilis s’estructura a més sobre la consideració i convicció de què s’han de proveir serveis innovadors, contextualitzats, temporals, personalitzats i autènticament emancipadors, en el sentit de generar que les persones ateses, en aquest cas els i les joves que transiten pel Projecte, acabin per formar part de la societat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, en la qual participen i a la qual aporten també participant a partir de la inclusió; defugint així d’un model d’atenció basat en la institucionalització, la segregació i la discriminació.

Daniel Fierro Arias
Recerca i Gestió del Coneixement

AUTORS Plataforma Educativa amb la col·laboració de Daniel Fierro

EDICIÓ abril de 2022

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Publicació Online