Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Formació - Fundació Utopia - Bicicletes sense Fronteres - Novetats

Jornada d’Intercanvi i Formació en Cooperació de l’ACC

Més de 60 representants d’organismes públics catalans i d’organitzacions del Tercer Sector assisteixen a una trobada d’intercanvi i formació convocada per l’Agència Catalana de Cooperació.
L’objectiu d’aquesta reunió és crear una plataforma catalana de coneixement i recerca de sinèrgies entre el sector públic internacional i el tercer sector no lucratiu per accedir a fons de la Unió Europea en matèria de cooperació per al desenvolupament.

El 10 de desembre, més de 60 representants d’organismes públics catalans i d’organitzacions del Tercer Sector assisteixen a una trobada d’intercanvi i formació convocada per l’Agència Catalana de Cooperació.
L’objectiu d’aquesta reunió és crear una plataforma catalana de coneixement i recerca de sinèrgies entre el sector públic internacional i el tercer sector no lucratiu per accedir a fons de la Unió Europea en matèria de cooperació per al desenvolupament.

Plataforma Educativa ha tingut una participació activa en aquesta trobada, amb la presentació per part de la Raquel Sabater, coordinadora de tècnica de cooperació, de la tasca que realitza la nostra entitat des de fa 10 anys en matèria de projectes de millora de les condicions de vida, especialment dels joves i les dones, tant a CentreAmèrica com al Nord d’Àfrica.

De la jornada d’intercanvi es preten concloure amb la creació d’un grup de treball que analitzi i promogui oportunitats conjuntes per tal de ser un país, Catalunya, que com a membre de la Unió Europea, aporti el seu gra de sorra per a construïr un món més sostenible i just.
Catalunya i les seves entitats i organismes públics tenen molt per oferir en assistències tècniques i recolzament a governs de diferents països que volen promoure l’estat del benestar i millorar les condicions de vida de la població més empobrida.