Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Plataforma Educativa - Publicacions

Intravisió: un model d’anàlisi de la pràctica professional

“Intravisió: un model d’anàlisi de la pràctica professional”

Revisar la metodologia i generar propostes i recomanacions que han de permetre l’actualització del model i la seva consolidació com una metodologia vàlida per a la millora del funcionament dels equips d’atenció a les persones”

Professionals d’un mateix servei, recurs o equip, que amb diferents rols i funcions, comparteixen un espai de confiança, escolta i anàlisis orientat a la construcció de ponts entre els subsistemes interns de l’equip. Això els i les ha d’acompanyar en la millora de les dinàmiques relacionals entre els seus components així com també a obtenir una major informació sobre com la seva relació com equip intervé en la millora de la pràctica educativa que desenvolupen dins els serveis.

Aquest llibre és el recull d’aquests més de 10 anys de feina feta, d’implantació d’un model propi que ens havia de permetre un pas endavant en la reflexió vers la pràctica educativa.

Ricard Calvo Pla
Responsable de l’Àrea de Gestió del Coneixement

AUTORS Plataforma Educativa amb la col·laboració de Daniel Fierro

EDICIÓ abril de 2021

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Publicació Online

DIPÒSIT LEGAL DL GI 1064-2021