Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Fundació Infància i Família - Fundació Resilis - Novetats

Resilis i Infància i Família inicien el projecte pilot d’acolliments familiars especialitzats (AFE)

L’atenció a la infància en risc ha de prioritzar la prevenció i l’atenció de la infància fora d’institucions. L’atenció i el suport a la infància més vulnerable en entorns familiars i comunitaris garanteix el ple desenvolupament i integració d’aquests i aquestes en entorns individualitzats i on se’ls ofereix un entorn familiar sa, i amb pautes educatives adequades a les seves necessitats i moment evolutiu. El programa AFE atendrà a nens i nenes i adolescents on al desemparament se li afegeixen altres factors que sumen vulnerabilitat i que, per tant, requereixen una atenció integral i absent de factors estressants. El projecte presenta una oportunitat per a aquesta infància i ofereix una alternativa clara a la institucionalització.

Des de l’1 de juny, la Noèlia Da Silva assumeix la coordinació d’aquest servei que té com a objectiu aconseguir que 16 professionals de l’àmbit sociosanitari acullin un infant o una infant o adolescent de manera temporal. Aquest tipus d’acolliment requereix una formació específica per part de les persones acollidores donades les característiques dels joves acollits. Aquest projecte contempla tot el territori català i es desenvoluparà durant tres anys de manera paral·lela amb altres comunitats: Madrid, Navarra i el País Basc.

Articles relacionats