Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Fundació Infància i Família - Novetats

Nou Servei Socioeducatiu d’Atenció Diürna a Cassà de la Selva

cassà

La Fundació Infància i Família gestionarà, el servei a Cassà de la Selva. Es tracta d’un Servei Socioeducatiu d’Atenció Diürna. En dependència del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, aquest ofereix atenció a 20 infants i compta amb un equip format per una educadora social i una integradora social. Actualment està en funcionament de dilluns a divendres en horari de tardes.

cassà

El SAD Cassà de la Selva atén infants en tres grups diferenciats: de 1r a 3r de primària, de 4t a 6è i joves d’ESO. Comptarà amb una programació anual que contemplarà una programació d’activitats enfocades en 4 eixos: hàbits de salut i alimentació, habilitats i competències socials, integració comunitària i adquisició d’aprenentatges.

Els serveis socioeducatius diürns són uns serveis socials bàsics per l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo i compensa les mancances socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el familiar, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Té com a objecte i funció oferir atenció a tota la infància i adolescència en situació de risc, afavorint la cobertura de les necessitats que garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus de desprotecció.