Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Novetats - Plataforma Educativa

PEnsem novembre 2021: La Intravisió, per Daniel Fierro

Daniel Fierro; Màster en Drets i Necessitats de la Infància i l’Adolescència i doctor en Psicologia del Desenvolupament i l’Educació; és tècnic de Gestió del Coneixement, Recerca i Desenvolupament a Plataforma Educativa.

LA INTRAVISIÓ

Heu sentit la necessitat de tenir un espai per parlar específicament dels temes que us preocupen de la feina i compartir-los per veure millores reals? De compartir el que sentiu en el dia a dia i reflexionar amb els companys i companyes de treball com gestionar-se millor a nivell professional i el que ens remou en el context laboral?

La intravisió és una metodologia de treball i d’assessorament entre iguals que serveix per millorar la pràctica professional, tant amb persones ateses com a nivell de les interaccions entre integrants d’un equip i fins a nivell personal. La recerca duta a terme sobre aquesta pràctica i de la qual vam publicar els resultats aquest any, ha constatat els múltiples beneficis que ha portat al llarg dels anys comptar amb aquest espai per compartir dubtes, inseguretats, reflexions i situacions viscudes personalment, amb altres companys i companyes, i amb persones a qui atenem.

Els avantatges i les oportunitats que aporta la intravisió abasten des de la reflexió profunda que permet sobre variades inquietuds i temàtiques d’interès relacionades amb la feina, fins a ser un espai per fomentar la cohesió d’equip, empatitzar, cuidar-se mútuament i promoure l’horitzontalitat; passant per l’intercanvi de recursos i oportunitats d’aprenentatge que facilita, poder revisar l’estat dels equips i serveis de manera focalitzada, modificar-ne el funcionament, introduir noves pràctiques, detectar i treballar malestars, malentesos i conflictes, o fins i tot per revisar la filosofia, la claredat i la qualitat del treball dut a terme. Tot plegat, sembla que algunes condicions òptimes de treball només es construeixen interactuant i analitzant les situacions en un espai intravisiu, que permet la introspecció i la comunicació adreçades a aquestes finalitats. Seguint un conjunt de pautes per conduir-lo, tenir-ne seguiment i amb les actituds adequades, la intravisió facilita els beneficis citats, la satisfacció de diverses necessitats dels equips i l’assoliment d’objectius segons les expectatives que els mateixos es plantegin.

Amb la pràctica de la intravisió podem trobar resposta a les preguntes abans plantejades, construint un manera d’interactuar i veure’s que, en conjunt amb altres pràctiques, dona forma al benestar i l’excel·lència dels i les professionals.

Es poden consultar les conclusions de la recerca duta a terme en la publicació: https://plataformaeducativa.org/portal/intravisi_analisi_professional/