Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Novetats - Publicacions

Percepció d’agents clau dels canvis deguts a la Llei 14/2010

“L’esperit d’un infant no és un got que haguem d’emplenar, sinó una llar que hem d’omplir de calidesa”

(Plutarc)

Investigar és quelcom que fem tant el infants com els adults, i el que ens porta a fer-ho és el qüestionament, el posar en dubte allò que la realitat ens presenta com un tòtem.
La pregunta que ens hem fet en aquest llibre és: Quina és la percepció dels professionals experts en l’àmbit del benestar infantil i que treballen  amb la infància i adolescència de manera directa i/o en la gestió i direcció d’organitzacions o entitats, dels canvis produïts a causa de la Llei 14/2010, des de la seva entrada en vigor fins als juny del 2014?

Tots els conceptes clau de la llei es desgranen en aquest document, que posa de manifest la necessitat primària d’aquesta llei, que és la d’actualitzar i modificar la regulació vigent amb relació a les noves demandes i circumstàncies socials.

És missió del servei de publicacions de Plataforma Educativa, liderar aquesta mena de reflexions i donar resposta aproximant-nos a allò que fa sentit a la nostra tasca com a organització que vetlla, entre altres fronts, per la millora d’igualtat d’oportunitats en la infància i adolescència al nostre país.

Anna Sunyer Damon
Presidenta de Fundació Plataforma Educativa

AUTORS Daniel Fierro Arias i Josep Vidal i Fàbrega

EDICIÓ març 2014

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Fundació Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Impremta Pagès SL