Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Plataforma Educativa

Presentació del projecte MENTS

El Projecte MENTS és una evolució del Projecte original IgualMents, creat en el seu moment per Fundació Resilis. Aquest s’ha adaptat a les noves necessitats i ampliant el seu abast a totes les entitats de Plataforma Educativa.

El Projecte MENTS es lidera des del Departament de Qualitat, SSL i RSC, i rep el suport de:

 • Departament de Comunicació
 • Grup Motor de Participació
 • Comissió Igualtat de Plataforma Educativa.

amb la figura de l’Agent de Sostenibilitat i l’Agent d’Igualtat.

Què és el Projecte MENTS?

Està format per tres subprojectes : IgualMents, AmbientalMents i ResponsableMents.

IgualMents se centra en les temàtiques d’igualtat, perspectiva de gènere, contra les violències de qualsevol tipus, sobre els Drets Humans, Drets de les persones amb Discapacitat i Drets de la Infància i Adolescència. Engloba els ODS : ODS1, ODS3, ODS4, ODS5, ODS8, ODS10, ODS16 i ODS17.
Podeu veure el vídeo aquí.

AmbientalMents se centra en les temàtiques del nostre Segell 9R, Sostenibilitat, Compra i consum sostenibles i Medi Ambient. Engloba els ODS: ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS6, ODS7, ODS8, ODS9, ODS11, ODS12, ODS13, ODS14, ODS15 I ODS17.
Podeu veure el vídeo aquí.

ResponsableMents es centra en les temàtiques de RSC, bones pràctiques al respecte de la RSC, Participació, Proveïdoria, Premis Maria i mercè, difusió de convocatòries i activitats en matèria de medi ambient, RSC, Drets, per a les persones treballadores i ateses.  Engloba els ODS: ODS1, ODS9, ODS10, ODS11, ODS16 i ODS17.
Podeu veure el vídeo sobre participació aquí.

Per què és important el Projecte MENTS?

 • Perquè dóna resposta a un dels alineaments del Pla estratègic de Plataforma Educativa, incorporant tots aquests aspectes en les seves Polítiques.
 • Donem resposta a tots els ODS de l’agenda 2030.
 • Sensibilitzem a les persones treballadores i persones ateses sobre les diverses temàtiques i sobre els ODS de l’Agenda 2030.
 • Donem visibilitat sobre les accions i bones pràctiques que feu als serveis. Identifiquem i ordenem les vostres actuacions, seguint criteris ODS, compartint-les amb la resta de serveis i entitats . Aprenem i creixem de manera conjunta.
 • Compartim les nostres bones pràctiques a la societat en general, a través de les nostres xarxes socials.

Com estem participant al Projecte MENTS?

El projecte Ments engloba quatre tipus d’accions:

 • Accions divulgatives : Les persones ateses i treballadores reben de manera mensual campanyes de sensibilització sobre les diferents temàtiques pactades i treballades a inici d’any amb el Calendari reflectint els ODS, els Drets de la Infància i Adolescència i els Drets de les persones amb Discapacitat,  aprofitant la commemoració de dates concretes del calendari. Aquestes campanyes inclouen la seva justificació amb informació sobre el tema de la campanya, propostes d’activitats o bones pràctiques que els serveis poden realitzar.
 • Accions participatives:  Les persones ateses i treballadores són protagonistes de les bones pràctiques i actuacions als seus serveis i territoris on fem recollida i visibilitat d’aquestes actuacions i les afegim a les Maletes Pedagògiques de treball.
 • Accions de millora: La Direcció i responsables de servei reben informació sobre bones pràctiques per a la gestió del dia a dia en el servei , que han de traslladar a les persones ateses i treballadores per aplicar-les correctament sobre les diferents temàtiques i concretament sobre el consum, compra de productes, energia i reciclatge entre d’altres.
 • Accions estratègiques: Es  recullen i registren les dades creant els informes sobre el nostre Balanç Social,  s’elabora  cada any amb el nou pla d’actuació ambiental.  i, es gestionen adhesió a manifestos i pactes. S’analitzen les dades per concretar millor les nostres actuacions en cada un dels àmbits, i poder obtenir així, el nostre segell 9R de recent creació.

Vols participar? T’hi convidem !!!! Posa’t en acció !!!!

Potser ja estàs fent accions, però no les has compartit. Et convidem també a fer-ho, contactant amb nosaltres a rsc@plataformaeducativa.org 

Tot el què feu Compta!