Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Fundació Astres - Novetats

Segona reunió transnacional del projecte Europeu SMARTS

Ha tingut lloc la segona reunió transnacional del projecte europeu SMARTS liderat per Fundació Astres. Aquesta reunió, a causa del difícil context Covid, es va celebrar en format online i va coincidir aproximadament amb el primer any del projecte.
Els objectius de la reunió van ser els següents:
• Avaluar el treball conjunt realitzat pels socis del projecte durant el primer any del projecte
• Revisió del progrés realitzat pel que fa a IO1. Pautes sobre suport a la presa de decisions en el camp de la sexualitat per a professionals, familiars i gestors de serveis
• Preparació de IO4. Eines de suport per a persones amb discapacitat i les seves famílies en el camp de la sexualitat
• Planificació de la properes formacions
• Actualització del seguiment i avaluació interns del primer any de projecte
• Revisió del lloc web del projecte
• Revisió i actualització del pressupost del projecte i altres temes relacionats amb la gestió del projecte
La reunió va ser útil i oportuna i va establir una bona base per garantir una continuació adequada del projecte.