Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Fundació Resilis

S’inicia el Servei de Seguiment i Valoració de la Prestació Econòmica per a Joves Extutelats

El dia 13 de setembre es va iniciar el Servei de Seguiment i Valoració de la Prestació Econòmica a Joves en situació d’Extutela, un projecte que es desenvolupa a nivell de Catalunya, amb seu a Girona, Barcelona (ciutat – àrea metropolitana i comarques), Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida. Aquest és un encàrrec que la Fundació Resilis i Mercè Fontanilles, constituïdes en UTE, reben de l’ Àrea de Suport al Jove situació d’Extutela – ASJTET.

Les i els 26 professionals que desenvoluparan el projecte durant aquest mes de setembre han rebut la formació necessària de la mà de personal tècnic de l’ASJTET i de la pròpia entitat.

Aquest és un servei que té l’objectiu que els i les joves extutelades, que puguin ser beneficiaris de la prestació econòmica (regulada per la llei 13/2006, de 27 de juliol i el decret 123/2007, de 29 de maig, del Parlament) segueixin amb el seu itinerari cap a l’emancipació i  assoleixin l’autonomia plena. El seguiment de la prestació econòmica porta implícit l’assoliment d’un pla de treball individualitzat en el que el protagonista és el o la jove.

Articles relacionats