Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Publicacions

Sota una estrella. Històries que veureu brillar

‘Sota una estrella’, històries amb llum pròpia de Plataforma Educativa

Ja fa més de 20 anys que la Fundació Plataforma Educativa va endagar la seva tasca en l’àmbit de l’atenció a les persones, les persones més vulnerables, aquelles que més ho necessiten, ja sigui perquè no poden i els cal una ajuda, una empenta…, perquè no en saben i els cal una persona que les acompanyi, que les guiï,… o perquè no volen i els cal una motivació, una il·lusió, una fita…

Durant tots aquests anys, un dels objectius que sempre hem tingut present ha estat el d’escriure el que fem. Aquest escriure, de fet, vol dir reflexió sobre el que la pròpia pràctica educativa comporta, anàlisis, descripció, observació, discussió, avaluació…. Nous objectius, noves solucions, respostes, propostes, alternatives, creativitat i innovació. En fi, “caminar cap allò que ens fa més feliços”

La publicació que enguany presentem i que l’hem anomenat “Sota una estrella. Històries que veureu brillar” és una barreja de tot el que he dit fins ara. És un recull que els professionals de 14 serveis de Plataforma Educativa ens han fet arribar, totes elles escrites amb els mots específics i tècnics que ens dóna l’àmbit d’actuació, però hem volgut fer un pas més i fer que sigui una publicació més accessible a totes les persones més enllà de l’àmbit en el s’emmarca cadascuna d’elles, i per això hem comptat amb la col·laboració de la Mar Bosch Oliveras que li ha sabut donar aquest to més novel·lat i que pensem convida més a la lectura.

Cada història significa i reconeix uns conceptes, indicadors, bones pràctiques,… que sovint s’han anat repetint i que volem identificar com elements que els professionals han tingut en compte a l’hora de fer aquest acompanyament, aquest treball amb la persona, per tal d’aconseguir canvis, canvis que porten a la FELICITAT.

Anna Suñer Damon
Presidenta de Fundació Plataforma Educativa

AUTORS Plataforma Educativa i Mar Bosch Oliveras

EDICIÓ març 2016

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Fundació Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Impremta Pagès, Anglès

DIPÒSIT LEGAL D.L GI 602-2016