Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
CRAE Pla de la Selva - Novetats - serveis entitats

“Treballem i facilitem als infants i joves una resposta a les necessitats materials, afectives i socials, procurant un bon desenvolupament global”

Coneixeu el CRAE Pla de la Selva? Aquest any ha celebrat el seu desè aniversari i els hem demanat que ens expliquin el seu recorregut i filosofia. I ben complidors com son, els companys de Fundació Resilis encarregats del projecte educatiu del Centre, ens fan arribar aquestes línies per explicar-nos el dia a dia d’aquest CRAE, situat actualment  a la població de Sils (Girona). Si mireu la fotografia, podria ben bé ser el menjador de casa vostra, fet que il·lustra força bé com el projecte entén què i com ha de ser un CRAE…


El centre residencial d’acció educativa (CRAE) Pla de La Selva és un servei que acull, de forma temporal, a infants i adolescents a qui les seves famílies, per diferents motius, no han pogut donar una atenció correcta i necessària pel seu desenvolupament integral.

El CRAE Pla de la Selva és un centre col·laborador de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), i el seu orígen té relació directe amb el CRAE Sant Daniel, servei amb gestió delegada a la Fundació Plataforma Educativa des de l’any 1995,  mitjançant concurs públic.

A partir de 17 d’octubre de 2008, el CRAE Sant Daniel es trasllada a la població de Sils de Girona, i assumeix definitivament el nom de Pla de La Selva, el març de 2009. En l’actualitat depèn directament de la Fundació Resilis, que està amb col·laboració directe amb la Direcció General d’atenció a la infància i adolescència.

Pla de La Selva és un centre mixte vertical que pot acollir nois/es a partir dels 4 anys. L’atenció als infants i joves la realitza un equip mixte de  professionals, amb una formació adequada d’Educació social.

La nostra decoració s’ha basat en una creació d’ambient casolà i càlid, seguint el criteri de normalització respecte el fet què els espais, equipaments, ritmes i rutines s’assimilin a aquells què gaudeix qualsevol nen o nena quan viu amb la seva família

La guarda legal dels infants i joves ingressats en un centre de les nostres característiques, és delegada a la direcció del centre, i aquest distribueix les funcions oportunes als diferents professionals que hi treballen. La guarda legal ostenta els mateixos drets i deures que un pare de família en relació als seus fills o un tutor en relació als seus pupils. Per tant, aquest nivell d’intervenció i responsabilitat, que en l’àmbit familiar correspon als pares o tutors, a l’Administració, el tema educatiu, formatiu i corrector, és directament assumit per la direcció i els diferents professionals del servei.

El centre treballa i facilita als usuaris una resposta a les necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques i socials, procurant un bon desenvolupament global, encaminant a l’autonomia personal i la inserció a la societat de manera satisfactòria.

El model Pla de La Selva, per la situació i context on es troba, pretén apropar a infants i joves del nostre servei a la comunitat del municipi, integrant de manera progressiva, als diferents recursos de la zona, tant del poble com rodalies. Utilitzem recursos que ens ofereix i ens brinda la població de Sils, a través de participacions ciutadanes, agrupació de joves, esplais, casals, centre cívic, etc,.. En aquest sentit,  fem partícips, als infants i joves de la vida del municipi, per tal de realitzar una integració dins la nostre comunitat.

La nostra decoració s’ha basat en una creació d’ambient casolà i càlid, seguint el criteri de normalització respecte el fet què els espais, equipaments, ritmes i rutines s’assimilin a aquells què gaudeix qualsevol nen o nena quan viu amb la seva família. Seguint aquesta línia vàrem optar des d’un inici per mobiliari confortable, càlid i harmonitzat, que juntament amb l’amplitud general de les instal·lacions creen un context residencial normalitzador i amable.

Un altre aspecte que caracteritza a Pla de La Selva és que trenquem el concepte “centre”per integrar el concepte casolà de “casa” com a realitat residencial i aspecte més normalitzat.

Com deiem, seguint el criteri de normalització, els nostre nens i nenes s’integren en activitats de llur municipi o rodalies, utilitzant recursos de la comunitat més propera i fent-nos visibles en poble i voltants. D’aquesta manera es considera ue els nostres infants i joves adquireixen habilitats socials, sabent desenvolupar-se en l’ús de recursos comunitaris i en la xarxa més propera.

El nostre servei sempre ha ofertat un ambient familiar dins del possible, i hem estat capaços d’implementar un treball familiar proper, sempre i quan les famílies han estat disposades a treballar.

“Trenquem  del concepte “centre” per integrar el concepte casolà de “casa” com a realitat residencial”

Després de 10 anys de feina continuada, mantenim la mateixa línia de treball, encoratjats i motivats per arribar i perpetuar amb èxit els propers 10 anys.

 

Articles relacionats