Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

Avís Legal

  1. Objecte i acceptació
  2. Identificació i comunicacions
  3. Condicions d’accés i utilització
  4. Exclusió de garanties i responsabilitat
  5. Publicacions

Objecte i Acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.plataformaeducativa.org (en endavant, LA WEB), del qual és titular Plataforma Educativa (en endavant, LA PROPIETAT DE LA WEB) i que afecta al conjunt d’entitats que en formen part.

La navegació pel lloc web de LA PROPIETAT DE LA WEB atribueix la condició de la persona usuària del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

La persona usuàrias’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. La persona usuària respondrà, davant LA PROPIETAT DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’ incompliment d’aquesta obligació.


Identificació i Comunicacions

LA PROPIETAT DE LA WEB , en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), t’informa que:

 • La seva denominació social és: PLATAFORMA EDUCATIVA
 • El seu nom comercial és: PLATAFORMA EDUCATIVA
 • El seu CIF és: V55124416
 • El seu domicili social està a: C/ Garrotxa, 7 – 17006 Girona

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la teva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LA PROPIETAT DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.

Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, LA PROPIETAT DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

La persona usuària garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LA PROPIETAT DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

La persona usuària es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA PROPIETAT DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, les dades o els sistemes físics i lògics de LA PROPIETAT DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA PROPIETAT DE LA WEB presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA PROPIETAT DE LA WEB de tercers i, si s’escau, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA PROPIETAT DE LA WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LA PROPIETAT DE LA WEB , sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estricament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, les persones usuàries que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre LA PROPIETAT DE LA WEB i el propietari del lloc web a la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de LA PROPIETAT DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament, han de demanar autorització per escrit a LA PROPIETAT DE LA WEB . En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici del nostre lloc web. Així mateix, haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre LA PROPIETAT DE LA WEB o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic.

LA PROPIETAT DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LA PROPIETAT DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, LA PROPIETAT DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, LA PROPIETAT DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LA PROPIETAT DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Articles relacionats