Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

medi ambient

Plataforma Educativa es troba compromesa amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions.

Per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de tota actuació de les persones afectades pel present codi, conforme a les polítiques i sistemes de gestió mediambiental.

Potenciem els beneficis  de reduir, reciclar i reutilitzar els recursos, minimitzant el consum material i d’energia, i incorporant el concepte de repensar en tot allò que fem i que pot afectar negativament al medi ambient.

Facilitem la capacitació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats, fomentant la seva participació en l’acompliment dels objectius, i el seu creixement com a persones.

 

Protegim la salut física i psicològica de les persones, i facilitem la conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores.

Amb criteris de minimització d’embalatges, priorització de productes eco etiquetats, productes elaborats amb materials reciclables o biodegradables, de llarga durada o recarregables.

 

Garantim que es tenen en compte en la selecció de les entitats, empreses i organitzacions amb qui mantenim col·laboracions.

 

Complim amb les normatives vigents en cadascun dels projectes i serveis que realitzem.

 
 

Garantim unes bones pràctiques en matèria mediambiental als nostres projectes i activitats

 

Fem compatible el seu desenvolupament amb la conservació i millora del medi ambient, de forma que les accions d’avui no comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant així el desenvolupament sostenible.

 
 

És per això que impulsem el model 9R's

1. REPENSAR
2. REDISSENYAR
3. REFABRICAR
4. REPARAR
5. REDISTRIBUIR
6. REDUIR
7. REUTILITZAR
8. RECICLAR
9. RECUPERAR