Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

Comissió de Seguretat i LOPD

Des de Plataforma Educativa acompanyem a les entitats en el compliment operatiu del que estableix la llei orgànica de protecció de dades.

S’ha constituït una comissió que vetlla de manera integral per la seguretat en l’emmagatzematge i transmissió de dades. Donada la tipologia de serveis que desenvolupen les entitats del grup es fa totalment imprescindible disposar de les eines tecnològiques que protegeixin el tractament de les seves dades.

La comissió aborda els diferents escenaris i estableix els mecanismes que garanteixin una total seguretat per a totes les entitats.