Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

agenda 2030

La Responsabilitat Social Corporativa és un concepte transversal que afecta a diversos àmbits de gestió de l’entitat; pel que les activitats desenvolupades en el marc de la RSC estan vinculades a l’activitat bàsica de l’entitat, amb una vocació de permanència i un compromís de l’Alta Direcció.

La RSC té un caràcter pluridimensional vinculada als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per Nacions Unides i desenvolupats al 2015 amb la creació de la nova agenda de desenvolupament sostenible (AGENDA 2030):

 • Drets Humans
  (#ODS1, #ODS2, #ODS5, #ODS4,#ODS10);
 • Pràctiques de treball i ocupabilitat
  (#ODS8);
 • Protecció de la salut
  (#ODS3,#ODS6)
 • Qüestions mediambientals
  (#ODS7, #ODS9, #ODS11, #ODS13, #ODS14, #ODS15);
 • Lluita contra el frau i la corrupció
  (#ODS16);
 • Interessos de les persones consumidores
  (#ODS12, #ODS17);
Des de l’Entitat també estem alineades amb aquests objectius i vehiculem el nostre Pla Estratègic, on treballem per a la consecució dels nostre Pla d’Acció desplegant les diferents aportacions i accions. Destacar que al 2022 hem rebut una certificació internacional IFGICT que valida la nostra acció envers els 17 ODS de l’Agenda 2030 i la concreció amb les seves 169 metes vinculades: