Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

Entitats

Actualment, Plataforma Educativa està formada per 10 organitzacions. La xarxa d’entitats que en formen part compta amb més de 1400 professionals repartides en més de 150 serveis arreu de Catalunya.

La Fundació Resilis desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne.

Té com a objectiu principal la gestió i el desenvolupament de projectes, programes o serveis d’atenció a infants i joves en situació d’exclusió, risc o greus dificultats. Gestiona Centres d’Acollida, CRAE’s, CREI’s, Centres Oberts entre altres serveis.

La Fundació Astres desenvolupa projectes, programes i serveis per a l‘atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia.

I és per això que té per missió garantir un futur digne i una òptima qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual des d’un abordatge integral, individualitzat i integrador.

La Fundació el 7 d’Astres ofereix serveis i inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

La Fundació Gentis té com a objectiu fonamental aconseguir la satisfacció de les persones participants a través d’una bona acollida personal i a través del compliment dels requisits especificats, oferint uns serveis amb un màxim de qualitat. Busca la millora de la qualitat de vida de les persones a través d’incidir en la seva carrera professional – inserció i formació –.

Les activitats que organitza i promou Gentis porten a treballar per la inclusió sociolaboral de diferents col·lectius, oferint programes de formació professional, d’inserció sociolaboral, d’orientació professional, de millora de l’ocupabilitat i suport per a l’ocupació, apoderant la seva comunitat de referència.

Fundació Infància i Família neix amb l’objectiu de garantir el dret de la infància a tenir una família i una llar on créixer, sigui la pròpia o aliena, en acolliment o adopció.

L’entitat està acreditada com a ICIF (Institució Col·laboradora d’Integració Familiar) per l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.

Ofereix serveis terapèutics d’acompanyament individual i familiar, així com desenvolupa accions vinculades al treball comunitari.

La Fundación Utopía va néixer de la col·laboració en projectes de cooperació internacional entre Catalunya i Guatemala i té com a missió la defensa dels drets humans i la potenciació del desenvolupament humà sostenible a través de la creativitat, la cultura i la innovació com a motors de canvi.

Eina Activa Empresa d’Inserció i ofereix al mercat diverses activitats econòmiques de béns i serveis, amb la finalitat de promoure la integració i la formació sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.

Eina Activa Empresa d’Inserció és una societat de responsabilitat limitada, i constituïda sense afany de lucre.

Acciona’t és una entitat que fomenta la participació i el voluntariat per a la millora de la societat i les persones.

Idària és una cooperativa de treball associat i d’inserció laboral sense ànim de lucre per tal d’intervenir en la situació socioeconòmica local.

Contempla des dels seus estatuts la voluntat inicial de ser empresa d’inserció oferint una àmplia i variada carta de serveis, vinculats a l’economia verda i circular. Té com a objectiu la inclusió laboral de persones amb situació d’exclusió social.

La Fundació Acció Social Infància és una organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc de Catalunya.

Col·laboracions

Plataforma Educativa participa en xarxes d’àmbit local, nacional i internacional per promoure la innovació, la col·laboració i l‘intercanvi d’experiències en l’àmbit social i educatiu. Algunes de les xarxes en les que col·labora i forma part activa són les següents:
Xarxes catalanes
Xarxes Espanyoles
Xarxes Internacionals