Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
PEnsem - Plataforma Educativa

PEnsem abril 2024: Lilian Canté, Tècnica de Fundación Utopía

En el PEnsem d’aquest mes d’abril us compartim la reflexió de la Lilian Canté.

Lilian Canté és Tècnica de Cooperació Internacional, Sensibilització i Educació pel Desenvolupament de la Fundación Utopía.

En un món on les fronteres es difuminen gràcies al coneixement dels territoris, les eines digitals, o les xarxes socials, les persones poc a poc fan difusió de les desigualtats, reconeixent que els problemes globals ens afecten a totes per igual, sense importar el lloc de naixement. En aquest context, apareix la cooperació internacional, que s’ha convertit en una eina essencial per a abordar els desafiaments que enfronta la humanitat. Seguint aquesta línia i més enllà dels acords polítics i les aliances estratègiques entre nacions, hi ha un component imprescindible que sovint passa desapercebut, però que és fonamental per a l’èxit de qualsevol iniciativa en pro de la defensa dels drets humans-cooperació: la sensibilització.  

La sensibilització és un exercici de comprensió i consciència pública sobre els problemes globals i la importància d’abordar-los de manera col·lectiva. S’ha de realitzar un exercici de mobilització de la societat civil per inspirar-la a dur a terme accions individuals i fomentar un sentit de responsabilitat compartida en la cerca de solucions efectives, sense oblidar el compromís de les administracions catalanes, especialment les locals, per portar-les a terme de forma més immediata ni la promoció de noves maneres d’unir-nos per la construcció de ponts de comunicació i aprenentatge comú. Aquesta intersecció de diferents actors és especialment rellevant en la lluita contra la pobresa i la desigualtat.   

El dia a dia comporta la desconnexió de les realitats i vulneracions i desafiaments que continuen patint persones amb les quals convivim i que deixem de banda, atenent només a la realitat pròpia i sense ser conscients dels reptes d’aquestes persones que viuen en la pobresa extrema o en condicions de desigualtat per diferents motius (econòmica, de gènere, racial…). En aquest cas, la sensibilització pot ajudar a canviar aquesta percepció, generant emocions d’empatia i solidaritat cap als qui més ho necessiten. Un cop compresa la magnitud del problema i les seves causes subjacents, les persones estan més disposades a donar suport a iniciatives d’ajuda i desenvolupament sostenible.  

En l’àmbit de l’equitat de gènere, l’empoderament de les persones, la construcció i la millora dels seus projectes vitals i la defensa dels seus drets humans, entre d’altres, la sensibilització també és fonamental. Un clar exemple són els projectes de sensibilització i EpD Nahual i Chajinel, que són iniciatives que promouen aquesta mirada, creant sinergies entre professionals de diferents territoris a través del coneixement de les diverses realitats i la promoció de valors que promouen accions conjuntes.   

A més, la sensibilització ha de ser inclusiva i estar basada en evidències, evitant estereotips i prejudicis que puguin distorsionar la percepció dels problemes. Per això és vital construir les propostes entre tots els actors, ja que serà la manera de poder connectar. No obstant això, la sensibilització per si sola no és suficient. És necessari que vagi acompanyada d’accions concretes i compromisos tangibles per part dels governs, d’institucions i la societat en el seu conjunt.  

La sensibilització i l’educació per al desenvolupament són components essencials en qualsevol esforç de cooperació internacional, des de la lluita contra la pobresa fins a la protecció del medi ambient i la promoció de la salut. La consciència pública i el compromís social també  són fonamentals per a generar un canvi significatiu i durador en el món. La Fundación Utopía creu en la responsabilitat compartida, en l’aprenentatge com a eina pel desenvolupament i en la voluntat que totes les persones tinguin les oportunitats per a desenvolupar-nos. “Promovem la cohesió social i la convivència en pro de construcció d’una cultura de pau”.