Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Acolliment Familiar - Plataforma Educativa - Publicacions

L’acolliment que volem

Portada de l'acolliment que volem

L’acolliment que volem

Gràcies per ser aquí i disposar-te a llegir aquesta nova publicació de Plataforma Educativa. Amb la il·lusió que algú ens llegeixi hem destinat gran part dels últims mesos a preparar aquest llibre que explica històries de persones i projectes que ens inspiren per continuar la missió de promoure canvis socials significatius i duradors, de manera que puguem ser el canvi que volem veure al món.

“L’acolliment que volem” és una invitació a reflexionar sobre el sistema d’acolliments familiars i com podem millorar-lo entre totes. Aportant dades rellevants sobre la situació actual de l’acolliment al nostre país i arreu del món, i sobre les pràctiques tradicionals de protecció, aquesta publicació ens anima a viatjar cap al futur per visualitzar l’acolliment que volem.

AUTORIA Dr. José Daniel Fierro Arias

COORDINACIÓ I REVISIÓ Carmen Maria Castrejón Barco i José Manuel Lopera

EDICIÓ Abril 2024

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Impremta Pagès

DIPÒSIT LEGAL DL GI 620-2024

Plataforma Educativa