Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Publicacions

Protopies: Futurs que toquen de peus a terra

Futurs que toquen de peus a terra

Gràcies per ser aquí i disposar-te a llegir aquesta nova publicació de Plataforma Educativa. Amb la il·lusió que algú ens llegeixi hem destinat gran part dels últims mesos a preparar aquest llibre que explica històries de persones i projectes que ens inspiren per continuar la missió de promoure canvis socials significatius i duradors, de manera que puguem ser el canvi que volem veure al món.

Hem estructurat aquestes experiències a través del llenguatge de les PROTOPIES, és a dir, visions de futurs desitjables i realistes, a través
de les quals visualitzar solucions als reptes que estem enfrontant com a persones, comunitats i organitzacions.

El procés creatiu que ha acompanyat la creació i redacció del llibre, incorpora algunes innovacions que son, en si mateixes, petits
experiments de protopies vinculades a com compartim i gestionen el coneixement i l’aprenentatge dintre de les nostres organitzacions.

 Dr. José Daniel Fierro Arias i Carmen Maria Castrejón Barco

AUTORIA Fundació Plataforma Educativa i Dr. José Daniel Fierro Arias i Carmen Maria Castrejón Barco

EDICIÓ Desembre 2023

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Fundació Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Edició Digital

DIPÒSIT LEGAL D.L GI 1569-2023

Plataforma Educativa