Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Fundació Resilis - Novetats

El projecte Sapere Aude obté el Segell MC de la qualitat de la mentoria social

Des del projecte Sapere Aude, impulsat des de la Fundació Resilis, s’ha realizat una aposta ferma per la mentoria social de qualitat. En aquest sentit, aquest any s’ha aconseguit obtenir el Segell MC gràcies a presentar, auditar i acreditar el compliment dels estàndards de qualitat establerts per la xarxa estatal Coordinadora de Mentoria Social. Un procés d’acreditació que, a més, ha permès millorar la qualitat de la mentoria des del punt de vista metodològic.

Després de cinc anys de recorregut, el projecte, que contribueix a que els adolescents i les adolescents de 12 a 18 en acolliment residencial millorin les seves trajectòries formatives a través de la mentoria social; es troba completament consolidat. No només s’ha demostrat que augmenta les expectatives formatives dels nois i noies que hi participen, sinó que també els i les fa sentir millor i contribueix a construir una societat més justa i cohesionada.

El Segell MC és un sistema de qualitat dissenyat per la Coordinadora de Mentoria Social per tal d’avaluar i millorar la qualitat metodològica de tot tipus de programes de mentoria que treballen amb col·lectius vulnerables. La validesa d’aquest segell és de tres anys.

El Segell MC sorgeix d’un treball de sistematització d’estàndards de qualitat internacionals validats científicament i del seu contrast amb projectes de mentoria consolidats, per tal d’establir un llindar exigent i, a la vegada, adequat al context estatal. El resultat d’aquesta feina és una matriu d’avaluació que parteix de les fases d’un projecte de mentoria i que estableix 10 requisits per acreditar la qualitat metodològica. Per a cada requisit s’exigeix un conjunt d’estàndards.

El sistema de qualitat estableix dos nivells d’acreditació: el Segell MC i el Segell MC+. Mitjançant un procés d’auditoria, s’ha validat el compliment dels estàndards de qualitat establerts al Segell MC. La verificació del compliment s’ha realitzat a través de la revisió documental i d’entrevistes amb el personal tècnic i amb persones mentores i mentorades participants al projecte.

Si voleu obtenir més informació sobre el Segell MC/MC+, podeu visitar www.qualitymentoring.org