Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Fundació Astres

L’acció “Fem-ho fàcil” de la Fundació Astres garanteix l’accessibilitat cognitiva de persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació Astres treballa des de l’any 2021 en l’acció “Fem-ho fàcil” que té l’objectiu de garantir el dret a l’accessibilitat cognitiva de les persones amb discapacitat intel·lectual

 El disseny universal, la senyalització dels espais, els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, els pictogrames o la lectura fàcil són algunes de les eines que ajuden a millorar l’accessibilitat cognitiva.

Gràcies a la col·laboració de l’Associació Lectura fàcil, Astres ha adaptat la documentació més rellevant dels serveis que gestiona per acostar-la molt més a les persones que atenem.

Adaptar aquesta documentació permet:

 • Comunicar de forma clara i eficaç
 • Generar confiança 
 • Oferir major transparència
 • Fer accessible i propera la informació

Així doncs, fins ara, s’han adaptat els següents documents:

 • Contracte prestació serveis Centre ocupacional
 • Contracte prestació serveis residència
 • Contracte prestació servei llar residència
 • Reglament de règim intern de cada servei
 • Drets i deures de les persones ateses
 • Dret a la sexualitat ( posicionament de la Fundació)
 • Protocol d’intimitat
 • Protocol d’actuació davant els maltractaments
 • Protocol de bona convivència
 • Protocol de queixa, reclamació i propostes
 • Manual per a la bona pràctica professional