Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Plataforma Educativa

Participa en la consulta pública per al disseny de l’Estratègia estatal de desinstitucionalització per a una bona vida en la comunitat

Aquesta consulta està dirigida a qualsevol persona relacionada amb els diferents grups de població als quals es dirigeix aquesta estratègia: persones grans, persones amb discapacitat, nens, nenes i joves en el sistema de protecció.

En ella, poden participar persones que tinguin una experiència personal d’institucionalització o siguin susceptibles de tenir-la, les seves persones cuidadores, professionals del sector social, persones expertes o que brindin suport o serveis a aquests grups de població, i tota aquella persona que tingui interès a participar en el desenvolupament de l’Estratègia estatal de desinstitucionalització.

Per a més informació, consulta el següent enllaç.