Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
El 7 d'Astres - PEnsem

PEnsem agost 2022: “El projecte CET Social”, per Maria Salazar

Maria Salazar és treballadora social del CET de la Fundació El 7 d’Astres des de gener del 2019. Mestra d’educació primària, ha fet un post-grau en ciències forenses aplicades al treball social. El seu càrrec dins la fundació és el de fer el seguiment social i laboral de les persones amb discapacitat que s’atenen en el CET i donar-los suport per millorar la seva qualitat de vida.

EL PROJECTE CET SOCIAL

Tens 38 anys, una discapacitat intel·lectual reconeguda amb un 65% i patologies associades. No tens dret a jubilació perquè no tens l’edat mínima per a poder-ho fer i tampoc cap prestació que et pugui garantir una estabilitat, però cada vegada tens més dificultats per poder realitzar la feina… com et sentiries? Aquest dilema és el que representa a un 22% de les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en un Centre Especial de Treball.

I és que vivim en un món i una societat canviant que es transforma constant i ràpidament, en el que són poques les vegades que es tenen en compte els ritmes de cada persona.
És per això que des de la Fundació El 7 d’Astres hem volgut crear el Projecte CET Social, un projecte el qual pretén, d’una manera innovadora, remodelar l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual amb especials dificultats a través d’una atenció més especialitzada. Aquest projecte compte amb el finançament de Dipsalut i la COSPE.

Si bé la nostra Fundació sempre s’ha basat en la Planificació Centrada en la Persona (PCP), l’atenció per a aquest projecte requereix la presència, intervenció i coordinació d’un equip multidisciplinar format per diferents professionals per incidir en els aspectes tant personals, com socials, físics, cognitius, conductuals i funcionals de les persones, amb la finalitat de millorar el seu benestar i qualitat de vida, tot respectant els nivells de cadascuna.

L’envelliment prematur, les patologies i psicopatologies associades a la discapacitat i la pèrdua de la capacitat productiva són les problemàtiques més comunes de les persones amb discapacitat intel·lectual que s’atenen en el Centre Especial de Treball. És per això que, de manera anual, el projecte valora fer un anàlisi productiu, social i cognitiu de cada persona atesa amb la intenció de detectar i examinar les problemàtiques esmentades de totes les persones treballadores amb discapacitat. És important que treballem en equip per poder detectar possibles patologies i un envelliment prematur per a poder-ho treballar de manera precoç.

A més a més, des de la part més social del Centre Especial de Treball es dóna suport a noves propostes i canvis de paradigma com proposa DINCAT (2021), encaminats cap a un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% en què analitza el col·lectiu de persones amb discapacitat amb especials dificultats, així com la millora de la seva protecció social i proposa una reformulació de les pensions.

Articles relacionats