Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
PEnsem - Plataforma Educativa

Pensem febrer 2024: Miquel Pujol. Superar les divisions entre cultures és urgent i necessari per a la pau, l’estabilitat i el desenvolupament

En el PEnsem d’aquest mes de febrer us compartim la reflexió d’en Miquel Pujol, sobre superar les divisions entre cultures.


Miquel Pujol, grau en Administració i Direcció d’Empreses a la UdG, forma part d’Idària com a tècnic del cercle de cultura de l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines. En aquest escrit ens parla de la importància de la importància de la diversitat cultural.

Superar les divisions entre cultures és urgent i necessari per a la pau, l’estabilitat i el desenvolupament

El mes de maig ens porta una data significativa al calendari: el dia 21, reconegut com el Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament.

Aquesta data ens recorda la importància de la diversitat cultural i la tolerància envers altres cultures com a via per reduir la pobresa i aconseguir un desenvolupament sostenible. L’intercanvi cultural enforteix els llaços interculturals i relacionals entre les persones.

La cultura és un dret fonamental de l’ésser humà, i des de Idària, com a entitat arrelada al territori i compromesa amb la igualtat social, tenim la responsabilitat de vetllar perquè les administracions públiques respectin i fomentin la diversitat cultural, el diàleg entre cultures i promoguin el seu desenvolupament.

Amb l’adopció de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, la comunitat internacional ha reconegut el paper crucial de la cultura com a motor de canvi i desenvolupament. Els objectius d’aquesta agenda no seran possibles sense aprofitar la força i el potencial creatiu que emergeix de la diversitat cultural de la humanitat, així com sense un diàleg constant per garantir que tots els membres de la societat en gaudeixin del desenvolupament, sense exclusions.

Una part significativa dels conflictes armats actuals té una dimensió cultural. Superar les divisions entre cultures és urgent i necessari per a la pau, l’estabilitat i el desenvolupament. La cultura, amb la seva rica diversitat, té un valor intrínsec tant pel desenvolupament com per la cohesió social i la pau.

El 2016 es va iniciar el programa “Ateneus Cooperatius” a Catalunya, un projecte destinat a promoure i acompanyar el desenvolupament de l’economia social i solidària arreu del territori. En el marc d’aquest programa neix l’Ateneu de Terres Gironines gràcies a la unió de moltes entitats amb perspectiva social, que s’articulen principalment en tres cercles sectorials: el d’agroecologia, el de cures i migrades, i el de cultura.

Des d’Idària treballem per assegurar que l’Ateneu tingui en compte aquesta diversitat cultural en les accions que duem a terme. Coordinem les entitats del cercle de cultura aportant una figura tècnica que dinamitza i orienta a les entitats que formen part del cercle perquè des de l’autonomia assoleixin els objectius que ens marquem com a cercle. A més, des d’Idària acompanyem iniciatives, persones i entitats culturals en favor de la seva creació i/o consolidació.

Juntament amb Núria Social, Idea i Efecte Mosquit, treballem estratègicament per donar resposta a les necessitats que hi ha culturalment en el nostre territori i ens coordinem per assolir els objectius.

En resum, el Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament, celebrat el dia 21 de maig, ens recorda la importància de fomentar la diversitat cultural, el diàleg entre cultures i el respecte mutu. A través de programes com els Ateneus Cooperatius i el treball coordinat entre entitats com Idària, Núria Social, Idea i Efecte Mosquit, aspirem a promoure un desenvolupament sostenible basat en la inclusió i el reconeixement de la riquesa cultural del nostre territori.