Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Plataforma Educativa

Plans de Diversitat del Grup d’Entitats de Plataforma Educativa

Durant el 2023, les entitats Fundació Resilis i Fundació Astres han rebut un cofinançament a través del Departament d’Igualtat i Feminismes per a realitzar un estudi intern sobre la situació de la Diversitat entre les persones treballadores i persones ateses, com també a través del treball amb els diferents Departaments. Gràcies a aquesta informació hem configurat els nostres primers Plans de Diversitat. D’aquesta manera s’han pogut recollir objectius concrets que van lligats també al nou Pla Igualtat i que es treballaran durant el 2024 en el marc de les Comissions de Seguiment dels Plans Igualtat de cada Entitat i que s’actualitzarà de manera anual. La idea és anar integrant aquest tipus de format de Pla de Diversitat a la resta d’Entitats que configuren el Grup Plataforma Educativa al llarg del 2024-2025.

A banda us volem informar que el nou Pla Igualtat de les Entitats també estarà disponible molt aviat.

I com a acció final d’aquest projecte us mostrem els dos vídeos nous del projecte @Ments.

–        Presentació dels projectes @Ments en general

–        Presentació del projecte Orgullos@Ments Diverses

Per altra banda, les entitats Fundació FASI, Fundació Infància i Família i Fundación Utopía han rebut assessorament al respecte per a iniciar aquest Pla de Diversitat a través del projecte NEXT DIVERSITAT que gestionen durant el 2023 les Entitats Fundació Resilis i Fundació Gentis.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins el projecte Orgullos@Ments Diverses que ja va rebre un premi a través de Fundación Diversidad presentat per Fundació Resilis any passat al 2022.

Articles relacionats