Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Plataforma Educativa

Plataforma Educativa té nova Agent de Diversitat

Plataforma Educativa està compromesa amb la nova llei 15/2022, Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació publicada el 13 de juliol del 2022.

Aquestes accions que s’han iniciat en part des de la Comissió Igualtat de Plataforma Educativa es vehiculen entre els Departaments de RRHH i Qualitat, SSL i RSC donant abast tant a les persones treballadores com a les persones ateses en tot el seu conjunt.

Per què és important aquesta llei?

 • Posa de manifest obligacions que les empreses, organitzacions i entitats públiques i privades hem de seguir i referma i dona pes a altres articles legals com l’article 14 de la Constitució Espanyola que diu que:

“Es proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació, citant com a motius especialment rebutjables el naixement, la raça, el sexe, la religió o opinió i prohibint la discriminació per qualsevol altre circumstància personal o social.”

 • Ens mostra també conceptes tan importants com:
 • La Discriminació directa
 • La Discriminació indirecta
 • La Discriminació per error
 • La Discriminació múltiple
 • Fa referència a la interseccionalitat

 

Mostra els diferents motius de Discriminació:

  • Naixement
  • Origen racial o ètnic
  • Sexe
  • Orientació i identitat sexual
  • Expressió de gènere
  • Religió, convicció o opinió
  • Malaltia o condició de salut
  • Estat serològic i/o predisposició genèrica a patir patologies i trastorns
  • Situació econòmica
  • Qualsevol altra condició o circumstància personal o social

 

Què estem fent
Hem creat la figura de l’Agent de Diversitat, perfil que es vincularà tant a RRHH com a RSC per a integrar les informacions i accions d’una millor manera internament i treballar-ho amb comunicació externament.

Estem recollint totes aquelles accions relacionades que ja hem dut a terme o estem desenvolupant com són  la difusió dels Drets Humans, Drets de les persones amb discapacitat i Drets de la Infància, la tasca que es desenvolupa des del projecte MENTS, les accions fetes des del Pla Igualtat de les entitats de Plataforma Educativa, la sensibilització contra l’assetjament sexual i/o per raó de gènere i/o les vinculades a la LGBTIfòbia. I sobretot ens estem formant en els aspectes legals d’aquesta nova normativa.

 

Què volem fer
Volem fer un diagnòstic, identificació de mesures preventives i correctives que es puguin acotar en un Protocol o Pla per a la no discriminació, i una avaluació anual al respecte.

 • Diagnòstic

Volem identificar si a les nostres entitats i serveis estem reproduint discriminacions a les diferents àrees com són:

Pel que fa a persones treballadores:

 • Comunicació
 • Selecció i contractació
 • Promoció
 • Formació
 • Conciliació
 • Retribució
 • Condicions laborals
 • Finalització de la contractació i acomiadaments
 • Selecció i contractació

 

Pel que fa a persones ateses

 • Comunicació
 • Recerca d’entitats partners
 • Inscripció i alta
 • Acollida
 • Tutoria
 • Seguiment
 • Baixa

 

 • MESURES PREVENTIVES I CORRECTIVES – Protocol/Pla

Un cop feta aquesta anàlisis implementar mesures preventives i correctives eficients que es puguin plasmar en un PROTOCOL  o PLA DE NO DISCRIMINACIÓ per detectar, adoptar i articular aquelles mesures adequades per a que puguin finalitzar les situacions discriminatòries detectades.  Haurem de tenir en compte la formació i sensibilització tant a persones ateses com a persones treballadores.

 • AVALUACIÓ CONTINUA : Caldrà fer avaluacions anuals al respecte

I seguirem celebrant la DIVERSITAT per què les entitats de Plataforma Educativa som ORGULLOSAMENT DIVERSES.