Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Fundació Astres - Fundació Resilis - Plataforma Educativa

PEnsem juliol 2023: Sexualitat i discapacitat, compartim necessitats i desitjos

Sexologia i Teràpia de parella, Julieta Núñez treballa com a psicòloga referent del projecte Dret a la Sexualitat de la Fundació Astres, on desenvolupa accions com programes d’educació sexual, atenció terapèutica o individualitzada i coordinació constant amb professionals i famílies amb l’objectiu d’oferir els suports necessaris a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental per tal que puguin explorar i expressar la seva sexualitat de manera saludable.

La sexualitat és una part essencial de l’experiència humana i un component fonamental de la identitat personal. Aquesta forma part de la salut integral i de la personalitat de tot ésser humà. Per al ple desenvolupament físic i emocional, totes necessitem la satisfacció de necessitats bàsiques com el desig de contacte, d’intimitat, d’expressió emocional, de plaer i d’amor, a més a més, respon a la necessitat bàsica de l’ésser humà de vincular-se socialment, afectivament i sexualment amb altres persones.

Tot i això, sovint es passa per alt el fet que les persones amb discapacitat també tenen necessitats i desitjos, vulnerant així els seus drets sexuals i reproductius. La discapacitat no hauria de ser un obstacle per gaudir d’una vida sexual plena i satisfactòria. Històricament, la sexualitat d’aquest col·lectiu ha estat objecte d’estereotips i de discriminació. La societat ha tendit a infantilitzar les persones amb discapacitat, negant-los-hi la seva autonomia i autodeterminació.

Hem de reconèixer des de ja que les persones amb discapacitat tenen una àmplia diversitat de desitjos i preferències sexuals, igual que qualsevol altra persona. Cada una té la seva singularitat i ha de tenir la llibertat d’explorar i expressar la seva sexualitat sense por de ser jutjada o exclosa. Els desitjos en l’àrea de la sexualitat en persones amb discapacitat intel·lectual són una realitat que cal validar i abordar amb els suports necessaris.

La dificultat de treballar la sexualitat amb aquest col·lectiu rau en les barreres biopsicosocials que poden sorgir, com per exemple: limitacions físiques, trastorn mental, resistències per part de l’entorn més proper de la persona i la manca d’oportunitats i recursos per interaccionar amb altres persones i establir vincles significatius. Enfrontar aquests obstacles requereix una visió àmplia de la sexualitat, creativitat i comprensió de les necessitats i capacitats individuals de cada persona.

Per últim i, de manera transversal, una de les barreres més significatives i que respon a la visió esbiaixada i equivocada que es té d’elles, és la manca d’accés a l’educació sexual i a l’atenció mèdica adequada. Per això també és essencial que els equips professionals de la salut i dels serveis sociosanitaris estiguin capacitats i capacitades per abordar les necessitats sexuals de les persones amb discapacitat i brindar-los un ambient segur i respectuós. Els serveis residencials i ocupacionals han de plantejar el seu posicionament davant la sexualitat i elaborar protocols d’actuació davant qüestions com ara el respecte a la intimitat, i facilitar programes d’educació en sexualitat adaptats als perfils de les persones per les quals treballen. Per altra banda, els serveis d’atenció mèdica han de ser inclusius i han de considerar la diversitat de les experiències i els cossos de les persones amb discapacitat.

Treballar com a psicòloga responsable del projecte innovador ‘Dret a la Sexualitat’, fruit de la col·laboració entre la Fundació Astres i la Fundació Can Gelabert, oferint suport a persones amb discapacitat en l’àmbit de la sexualitat, m’ha requerit la combinació de: coneixements especialitzats, competències bàsiques com l’escolta activa, l’empatia, planificació i flexibilitat vèncer temors, gestió emocional, desafiaments, formació constant… És un procés que em demana cada dia temps, paciència i una comprensió profunda de la complexitat de la sexualitat humana en totes les seves manifestacions, deixant de banda els meus prejudicis i creences personals, per així acompanyar de manera incondicional d’acord als desitjos de cada persona.

Per últim, destacar que només s’assoleixen els objectius si es forma equip amb persones ateses, famílies i professionals de suport. Avancem?

Julieta Núñez, Sexologia i Teràpia de parella

Psicòloga referent del projecte Dret a la Sexualitat de la Fundació Astres

Articles relacionats