Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Novetats - Plataforma Educativa

Eix 16: Codi de conducta de bon tracte a la infància

“Eix 16: Codi de conducta de bon tracte a la infància”

L’únic costum que cal ensenyar a les Nenes i els nens és que no se sotmetin a costums.

La política de bon tracte vers la infància i l’adolescència vol garantir el benestar dels NNA que participen en les activitats de les entitats del grup. Per aquest motiu, el comportament de les persones que formem part de les entitats ha de ser exemple del nostre compromís amb el respecte dels drets d’infants i hem de difondre la nostra política de bon tracte entre tots els agents implicats per garantir-ne el seu compliment.

Data de publicació: Febrer de 2024

 Disseny de la publicació: Plataforma Educativa

 Impressió: Format Digital